Tornar Imprimir

Ordenances i reglaments

Reglament Orgànic Comarcal (ROC)

Accedir al document
 

Ordenances Tributàries

Accedir a Gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva. 2022


Les Ordenances tributària anteriors es poden trobar a l'apartat de Transparència del Consell Comarcal de la Selva
 

Ordenances fiscals

Ordenances de taxes públiques
 
Ordenances de preus públics
 
Ordenances de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
 

Descarregar el document