Pagament de tributs i sancions

Com fer-ho

Podeu realitzar el pagament amb qualsevol targeta de crèdit o dèbit.

Realitzar Pagament

Quina documentació necessito?

Cal disposar de la carta de pagament enviada pel Consell Comarcal de la Selva o emesa a través dels serveis del portal web https://seu.selva.cat

Fins quan es pot pagar per internet?

El darrer dia de pagament que consta a la carta de pagament.

Passes que s'han de fer:

  1. Ompliu els camps referència, identificador i import. La informació que ha de constar en aquests camps figura a la carta de pagament.
  2. Trieu el sistema de pagament.
  3. Ompliu les dades que us demani el banc.
  4. Confirmeu el pagament.

Un cop efectuat el pagament podreu imprimir un document on hi figuren les dades de l'impost pagat. Aquest justificant té efectes alliberadors amb la hisenda municipal assenyalats en el Reglament general de recaptació.