Verificació de documents electrònics

Mitjançant la introducció i validació del CSV (Codi Segur de Verificació) se li permet:

  • La verificació i confrontació electrònic de documents impresos.
  • L'accés a les dades ampliades de caixetins de rebuts.
Amb la finalitat de detectar i evitar que "robots" puguin usar aquest servei autorellanando el formulari, li demanem que realitze el següent test: